Kolejny sukces Uczelni Łazarskiego!

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki UŁa uzyskało uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego na wszystkich wydziałach. Dotychczas taki przywilej miał Wydział Prawa i Administracji.

Gratulujemy Wydziałowi Ekonomii i Zarządzania oraz naszemu najmłodszemu Wydziałowi Medycznemu dołączenia do tego zaszczytnego grona.
Mamy nadzieję, że już wkrótce przedstawimy Wam świeżo upieczonych doktorantów, którzy będą bronić swoich dysertacji na naszej Uczelni!

Obecnie mamy możliwość nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w dyscyplinach:

  • ekonomia i finanse - kategoria naukowa B+
  • nauki prawne -kategoria naukowa A
  • nauki medycznych - kategoria naukowa B+
  • nauki polityczne i administracja - kategoria naukowa B+