Rekrutacja na nowy rok akademicki rozpoczęta

Uczelnia Łazarskiego inauguruje rekrutację na nowy rok akademicki 2022/2023.

Programy naszych studiów przygotowujemy pod kątem aktualnych oczekiwań pracodawców. Nasi dydaktycy, współpracując z najlepszymi praktykami prawa, medycyny, ekonomii, biznesu, nieustannie aktualizują programy kierunków i specjalności. Dzięki temu nasi studenci mają pewność, że nabędą specjalistyczną wiedzę i przydatne umiejętności.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną na:

  • Wydziale Prawa i Administracji
  • Wydziale Medycznym
  • Wydziale Ekonomii i Zarządzania

W tym roku rozszerzyliśmy ofertę specjalności na poszczególnych kierunkach m.in. o:  

  • Data Science w ekonomii
  • Administrowanie ochroną zdrowia
  • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Administrowanie inwestycjami budowlanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC
  • Big Data Management
  • Airline Management 
  • Diplomacy

Pełną ofertę studiów można znaleźć na: rekrutacja.lazarski.pl