Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rola biegłego sądowego

Data: 25 października 2023 r.;
Miejsce: Warszawa, Uczelnia Łazarskiego, Aula 58, godz. 9:30


Problematyka dotyczy kilku milionów Obywateli, gdyż co roku - tylu z nich ma szkodę komunikacyjną na swoim pojeździe. Konferencja adresowana jest do sędziów, biegłych sądowych, rzeczoznawców samochodowych, ekspertów ustawodawcy i instytucji nadzorczych, prawników, pracowników naukowych z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i technologii napraw, likwidatorów szkód komunikacyjnych oraz przedstawicieli serwisów naprawczych, jak też towarzystw ubezpieczeniowych. Planowane są relatywnie krótkie lecz rzeczowe prelekcje, które wraz z pytaniami oraz wnioskami wynikającymi z dyskusji zostaną rozwinięte m.in. w formie publikacji książkowej. Konferencja ma duże znaczenie w kształtowaniu zmian na rynku napraw powypadkowych.

Cele Konferencji

Omówienie i przedstawienie następujących zagadnień:

  • Prawne i etyczne aspekty odpowiedzialności spoczywającej na biegłych i rzeczoznawcach.
  • Procesowe, ustrojowe i etyczne aspekty  dotyczące roli biegłego w toku postępowania sądowego oraz zasad sporządzania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.
  • Standardy, jakie spełniać powinny części zamienne na rynku polskim.
  • Problemy, jakie w toku postępowania sądowego napotykają sędziowie, biegli, rzeczoznawcy, prawnicy, a także poszkodowani i pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych.
  • Omówienie aktualnych trendów linii orzeczniczej oraz ich wpływu na wysokość świadczeń w ramach ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
  • Zrozumienie wzajemnych oczekiwań i wymagań osób biorących udział w procesie sądowym.
  • Podniesienie technicznej i prawnej wiedzy z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych w kontekście bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  • Omówienie roli instytucji nadzorujących ochronę poszkodowanych oraz rynek finansowy.
  • Sformułowanie wniosków de lege ferenda i propozycji dla ustawodawcy.

Patroni Honorowi

Patroni Medialni

Program konferencji

9:00 - 9:40   Rejestracja uczestników
9:45 - 10:00  Przywitanie i Uroczyste otwarcie Konferencji:
Prezes Automobilklubu Polski Romuald Chałas i Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego dr hab. Anna Konert, prof. Uczelni Łazarskiego.
Panal I
Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek, wykładowca UJ
10:00 - 10:20 Rola i zadania biegłego w postępowaniu cywilnym
Sędzia Sądu Okręgowego dr hab. Aneta Łazarska, prof. Uczelni Łazarskiego,
10:20 - 10:35 „Sporządzenie postanowienia  o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym”
Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Maciej Kruszyński,
10:35 - 10:50 „Uwarunkowania pracy biegłych i rzeczoznawców w pracy z Sądami”
Biegły:  Krzysztof Jankowski, Przewodniczący komisji rewizyjnej Z.G. SIMP,
10:50 - 11:05 „Odpowiedzialność karna biegłego za treść wydanej opinii”. Dr Małgorzata Sekuła-Leleno, Uczelnia Łazarskiego,
11:05 - 11:20 Odpowiedzialność karna biegłego sądowego”. Prof. dr hab. SSN Paweł Wiliński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Izba Karna Sądu Najwyższego,
11:20 - 12:05 Dyskusja (25 min) + przerwa kawowa

Panel II
Moderator: Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof., ITS
12:05 - 12:20  „Nieponiesione koszty naprawy a pojęcie szkody podlegającej naprawieniu”
Prof. dr hab Adam Olejniczak, Uczelnia Łazarskiego,
12:20 - 12:35 „Uprawnienia ubezpieczyciela w ramach procesu likwidacji szkody komunikacyjnej z OC sprawcy”
Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego,
12:35 - 12:50  „Prawo poszkodowanego do wyboru warsztatu w celu dokonania naprawy pojazdu”.
Sędzia dr hab. Jakub Pokrzywniak prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
12:50 - 13:05  Średnie stawki za naprawę pojazdu w ramach umowy ubezpieczenia Auto Casco posiadaczy pojazdów mechanicznych”.
Radca Prawny Grzegorz Zawisza, Uczelnia Łazarskiego
13:05 - 13:20 „Likwidacja szkód komunikacyjnych na przykładzie rynku niemieckiego”.
Radca Prawny Rafał Kaźmierczak, KKR
13:20 - 14:30 „Fakty dotyczące certyfikacji części alternatywnych na rynku w Polsce i krajach UE (Q, P, PJ, PC, itd.)”.
Mgr inż. Dariusz Wiśniewski, Kierownik certyfikacji wyrobów, Instytut Transportu Samochodowego,
13:30 - 14:45 Dyskusja (30 min.) + lunch
Panel III
Moderator: Dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski, prof., Politechnika Warszawska
14:45 - 15:00 „Ubezpieczyciel OC - dłużnik jak każdy inny czy gwarant sprawiedliwości odszkodowawczej? O "deep pocket syndrome" w kontekście tzw. "standardów odszkodowawczych.”
Dr hab. Marcin Orlicki, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
15:00 - 15:15 „Czy odszkodowanie ustalane aktualnie metodą kosztorysową winno obejmować podatek VAT”.
Sędzia 
Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego,
15:15 - 15:35  Metodologia ustalenia wysokości stawki roboczogodziny przez rzeczoznawcę oraz biegłego w szkodach likwidowanych z polisy OC ppm i AC”.
Biegły Łukasz Szarama, Prezes „GEM KAIZEN” i Adwokat Magdalena Rok-Konopa,
15:35 - 15:50 „Metoda kosztorysowa kosztów naprawy pojazdu po szkodzie OC i zmiany wprowadzone w ostatnim okresie przez zakłady ubezpieczeń”.  
Biegły
Mariusz Szymański, Szef Techmar i Partner Audatex,
15:50 - 16:05 „Samochody z napędem klasycznym i elektrycznym a poprawność indywidualnego wyliczenia stawki materiałów lakierniczych przez serwis (tzw. kod 51)”.
Mieczysław
Sieczkowski, Ekspert AKZO NOBEL,
16:05 - 16:20   „Obecne trendy oraz praktyczne metody wyliczeń Ubytku Wartości Handlowej Pojazdu w opiniach biegłych sądowych i rzeczoznawców”.
Biegły Paweł Bartkiewicz i rzeczoznawca niezależny Janusz Szcześniak, Automobilklub Polski,
16:20 - 16:45  Dyskusja oraz podsumowanie Konferencji dla Uczestników i Ustawodawcy. Certyfikaty.

 


Zakwaterowanie

Informujemy, iż istnieje możliwość rezerwacji noclegu z rabatem 12% w pobliżu uczelni w "Centrum Barnabitów". Osoby, które już zarezerwowały tam nocleg a chcą otrzymać rabat - proszone są o wysłanie maila do recepcji.

Hasłem dla uzyskania rabatu jest tytuł Konferencji. 

Centrum Barnabitów
ul. Smoluchowskiego 1
02 - 679 Warszawa

tel. 22 543 20 01509 10 88 73
fax 22 543 22 82
e-mail: info@barnabici.pl
www: barnabici.pl

Informacje o konferencji

data: 25.10.2023 r.

forma: stacjonarna

miejsce:Uczelnia Łazarskiego
ul. Świeradowska 43,
Warszawa

koszt: 350 zł

kontakt w sprawie Konferencji:Łukasz Szarama
lukasz.szarama@lazarski.pl
730 125 145

Rejestracja

Rejestracja na konferencję została zakończona.

W razie pytań prosimy o kontakt email.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 2023

register

Dane kontaktowe:

Dane uczestników konferencji:

Person01
Person02
Person03
Person04
Person05
add_person
invoice

Faktura VAT

Informujemy, iż w przypadku braku wyrażenia zgody na wysłanie faktury poprzez e-mail, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty.


Dane do faktury

Proszę podać numer NIP


Jak przetwarzamy dane osobowe


Bezpieczeństwo w ruchu drogowym a standardy likwidacji szkód komunikacyjnych
w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rola biegłego sądowego
data:
25 października 2023
adres:
Uczelnia Łazarskiego,
Warszawa
cena uczestnictwa:
350 zł

Zamówienie:
ilość uczestników:
0
kwota do zapłaty:
0